February 23, 2012
Artikel
Kan een therapiehond straks vervangen worden door een robot?

In 1999 ontwikkelde Sony de AIBO, een gezelschapsrobot in de vorm van een hondje.

AIBO staat voor Artificial Intelligence roBOt en is Japans voor vriend of maat. De AIBO kan bewegen en kent allerlei trucjes, dansjes en kent zelfs emoties als verrassing, blijheid, boosheid, verdriet en angst. De programmeurs hebben hem ook instincten meegegeven als nieuwsgierigheid, honger(batterij opladen) en slaap. Communicatie met de speelgoedhond gebeurt door middel van aaien, praten of commando’s geven.

In Amerika worden therapiehonden al decennia lang met succes ingezet, onder andere bij dementerende bewoners in verzorgingstehuizen om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Sommige verzorgingstehuizen zijn terughoudend met de introductie van dieren binnen hun faciliteiten vanwege potentieel infectiegevaar, angst voor ongelukken en/of bijtincidenten en welzijn van de dieren.

Met de komst van de AIBO wordt het dus interessant om uit te zoeken:

– Welke effecten met een AIBO bereikt kunnen worden.

– Of deze effecten verschillen van de effecten die met een levende therapiehond behaald kunnen worden.

– En of het nog uitmaakt voor welke doelgroep de AIBO wordt ingezet.

Uit twee onafhankelijke en recente onderzoeken blijkt in ieder geval dat bij dementerende bejaarden de inzet van de AIBO in belangrijke mate vergelijkbare effecten oplevert als wanneer een therapiehond in wordt gezet. De inzet van een AIBO heeft tot gevolg dat het gevoel van eenzaamheid bij deze doelgroep significant wordt verlaagd en dat cliënten gehecht raken aan de ‘robodog’. Ook de sociale interactie tussen bewoners onderling werd significant gestimuleerd door de aanwezigheid van zowel een therapiehond als een AIBO. Alhoewel meer onderzoek gedaan zal moeten worden suggereren de eerste resultaten dat de AIBO in potentie een geschikt alternatief kan zijn om bij dementerende bejaarden in gezet te worden.

Aanvullend onderzoek zal uiteraard nodig zijn om uit te zoeken of alle effecten van een therapiehond door een AIBO kunnen worden geïnduceerd en of het AIBO effect ook bij andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld autistische kinderen, optreedt.

Maar de toekomst kan zomaar werkelijkheid worden: Robodog is coming to you soon!

Nikki Rethmeier