April 20, 2024
Media
Schoolhond: modetrend of pedagogische buitenkans?

De afgelopen jaren zie je het steeds vaker; scholen waar een hond rondloopt. De inzet van honden op Nederlandse scholen is bezig aan een gestage opmars, medegeholpen door groeiend inzicht in de positieve effecten van dierondersteunde interventies in educatieve omgevingen. De inzet van een hond op school vereist echter een gedegen benadering, waarbij een aantal cruciale voorwaarden in acht genomen moeten worden om niet alleen om te zorgen dat de inzet effectief is maar zeker ook om het welzijn van de hond te waarborgen.

Een schoolhond van Stichting Contacthond aan het werk

Fundamenteel voor de succesvolle inzet van therapiehonden is de selectie van geschikte kandidaten. De honden dienen te voldoen aan strikte criteria, waaronder een goede gezondheid, juiste leeftijd, uitstekende socialisatie, stabiel temperament en een oprechte interesse in interactie met andere mensen dan de eigenbaasjes. Dit vereist zorgvuldige evaluatie en screening om ervoor te zorgen dat alleen geschikte honden worden ingezet voor de schoolomgeving.

Daarnaast is het essentieel om de rol van de therapiehond binnen het schoolprogrammazorgvuldig te definiëren. Dit omvat het vaststellen van verantwoordelijkheden voor de zorg en monitoring van de hond, het definiëren van realistische verwachtingen en het ontwikkelen van protocollen voor de omgang met leerlingen die mogelijk angstig zijn voor of allergisch zijn voor de hond. Het opstellenen communiceren van duidelijke richtlijnen voor interactie met de hond is vangroot belang om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen.

Een artikel uit het magazine CVOpen over de schoolhonden inzet op de Melanchton school en de samenwerking met contacthond

Een andere cruciale factor is de aanwezigheid van competente begeleiders van de honden die goed bekend zijn met hondengedrag en effectieve interventies kunnenbieden wanneer dat nodig is. Deze begeleiders dienen te beschikken over een diepgaand begrip van de subtiele signalen die honden uitzenden en moeten instaat zijn om het welzijn van zowel de hond als de leerlingen te waarborgen.

In dit kader waren we blij met de uitnodiging van de Melanchton Business School om mee te denken en te adviseren over de inzet van honden op hun school. Uiteindelijk zijn 8 honden na een grondige evaluatie geslaagd voor het Assessment en hebben deze honden een advies meegekregen met betrekking tot hun inzetbaarheid qua belasting en doelgroep. Daarnaast volgen momenteel verschillende personeelsleden van deze school workshops en/of de opleiding tot therapiehond begeleider. De Melanchton Business School is daarmee een schoolvoorbeeld van een wel overdachte benadering van de inzet van honden in het onderwijs. We wensen de leerlingen van de Melanchton Business School enorm veel plezier met de 8 viervoeters.

 

Mocht je als docent of pedagoog na het lezen van bovenstaande interesse hebben om ook een of meerdere honden op school in te zetten neem dan eens een kijkje bij het onderwijsaanbod van de Contacthond Academie! (www.contacthond.nl/contacthond-academie). Je kunt ook een bericht sturen naar academie@contacthond.nl, we denken graag met je mee wat er nodig is om een of meerdere schoolhonden verantwoord in te zetten op jouw school.

Contacthond