March 27, 2015
Artikel
Therapiehonden geven training op Praktijkschool.

Mimi Gennissen is werkzaam als hondenbegeleider bij Stichting Contacthond. De speciaal getrainde therapiehonden worden door Mimi op Praktijkschool Westfriesland ingezet als kwispelend hulpmiddel voor de jongeren. Hoe dit werkt legt zij graag aan ons uit.

Hoe is het project op Praktijkschool Westfriesland ingericht?

Eén keer per week bezoek ik samen met een psychomotore therapeut en natuurlijk met de therapiehonden de praktijkschool. Acht jongeren krijgen per tweetal gedurende tien weken een sociale vaardigheidstraining van drie kwartier. Na tien weken komen er nieuwe jongeren aan bod. We werken uiteraard wel met meerdere honden, want anders is het te vermoeiend voor de hond.

image1

Wat voor problemen hebben de kinderen die de training volgen?

De problemen van de kinderen zijn zeer divers. We hebben onder andere te maken met rouwverwerking, autisme, problemen thuis, overgewicht of een negatief zelfbeeld.

Quote Mimi 2

Wat leren jullie de kinderen en hoe kan de hond daarbij helpen?

De kinderen leren met behulp van de hond naar zichzelf en naar hun gedrag te kijken. De hond spiegelt het gedrag van de kinderen. Kinderen voelen zich heel snel op hun gemak door de aanwezigheid van de hond. Daardoor zijn ze sneller geneigd meer van zichzelf te laten zien.

Hoe werkt dat spiegelen dan? Wat betekent dat?

Honden voelen de emoties van mensen goed aan. Zij passen hun gedrag hierop aan. Wanneer kinderen enthousiast zijn zal de hond dat ook zijn. Wanneer kinderen rustig zijn zal de hond dat ook zijn.

Als een kind onzeker is bij het geven van commando’s aan de hond, zal de hond ze zeker niet uitvoeren. Hierdoor worden de kinderen “gedwongen” duidelijk en overtuigend te communiceren naar de hond om zo hun doel te bereiken (bv. de hond laten liggen).

De therapeut maakt vervolgens een vertaalslag van dit gedrag naar het dagelijks leven van de kinderen. ‘Wat nou als je niet overtuigend bent naar andere kinderen of volwassenen, hoe reageren zij dan op jou?”

Nieuwsbrief april 2015

Heeft de training een therapeutische basis?

De training op school is vooral bedoeld om de problemen van het kind in kaart te brengen. Mocht naar aanleiding van de resultaten van de training blijken dat er een vervolg nodig is wordt dit besproken. Dan kan de training omgezet worden in therapie.

Waarom vindt de Praktijkschool het belangrijk dat jongeren van hun school deze training volgen?

Praktijkschool Westfriesland wil met behulp van deze training de problemen van de kinderen goed in kaart brengen, zodat de omgeving van het kind (bijv. school en thuis) hier beter op in kan spelen. De kinderen hebben een eigen werkdoel en daar wordt de training per individu op ingericht.

Quote 4

Wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt bereikt met deze kinderen?

Een fantastisch moment was dat de hond bij de tweede sessie van een jongen met rouwverwerking niet bij mij ging liggen (zoals normaal) maar op de voeten van de jongen. De hond voelde zo goed aan dat deze leerling de steun goed kon gebruiken. Heel bijzonder om te zien.

Wat doet dit werk met jou? Wat leert het jou?

Dat het onvoorstelbaar is wat een hond ons kan vertellen over de houding en het gedrag van kinderen. Door de ongedwongen sfeer die wordt gecreëerd door de aanwezigheid van de hond voelen kinderen zich snel op hun gemak en ze zijn daardoor sneller en makkelijker benaderbaar voor de therapeut. Hierdoor worden individuele werkdoelen sneller behaald.

Het leert mij dat het inzetten van therapiehonden een hele goede zaak is en hopelijk voor nog veel meer kinderen bereikbaar wordt.

CH 03
Contacthond