Opleiding Therapiehond Begeleider
AKR  (Level 1 en 2) GEACCREDITEERD !

Wil je met jouw eigen hond andere mensen helpen? Als vrijwilliger mensen bezoeken met je hond of als hondenbegeleider je hond als therapeutisch of coaching hulpmiddel inzetten in de zorg- of onderwijssector? Dan is de opleiding tot therapiehondbegeleider iets voor jou. Uiteraard moet je hond wel geschikt zijn en aan alle voorwaarden voldoen om als AAI-hond ingezet te kunnen worden.

Als therapiehondbegeleider is het belangrijk dat je het welzijn van je hond kunt waarborgen, dat je weet wat je hond van jou als begeleider nodig heeft om goed te functioneren tijdens het werk en dat je kennis hebt van de wijze waarop je de hond kunt inzetten om meerwaarde in je werk te creëren. In deze opleiding komt dat allemaal aan bod, zodat je na afronding klaar bent om je hond op effectieve en verantwoorde wijze in te kunnen zetten voor jouw specifieke doelgroep.

De volledige opleiding tot therapiehondbegeleider bestaat uit drie (opeenvolgende) modules: De Basis, De Specialist en
De Expert en duurt in totaal (exclusief zelfstudie en stage) 16 dagen verspreid over minimaal 6 maanden.
De basismodule is meer theoretisch van aard en volg je zonder eigen hond, maar deze biedt ook ruimte om te oefenen met therapiehonden van Contacthond. Deze module is ook als losstaande basiscursus te volgen en is een mooi startpunt voor een eventuele carrière in de AAI.
In module 2 en 3 werk je met je eigen hond binnen de door jou gekozen doelgroep en/of therapievorm. Je bouwt je eigen portfolio op, bestaande uit specifieke thuiswerkopdrachten, (video)observaties en je stageopdrachten. Alle modules worden met een examen afgesloten. De opleiding wordt - als alle drie de modules met goed gevolg zijn afgerond - afgesloten met de uitreiking van het diploma therapiehondbegeleider.

De drie modules van de opleiding zijn los van elkaar, in eigen tempo, te volgen.
Na deelname aan Module 1 Basis ben je dus niet verplicht ook de vervolgmodules te doen.
De Inhoud, data, en eventuele voorwaarden voor deelname en kosten vind je hieronder terug en worden per module weergegeven.

De opleiding is geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR (zie ook https://aairegister.nl). Het AKR is gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals. De accreditatie garandeert dat de opleiding van hoog niveau is en voldoet aan internationaal afgesproken normering.
Module 1 van de opleiding heeft AKR  level 1 accreditatie. Deze  is gericht op vrijwilligers die  onder supervisie bezoeken afleggen (AAA) met een daartoe geschikte hond.
Module 2 en Module 3 van de opleiding hebben tezamen AKR level 2 accreditatie. Deze is gericht is op hondenbegeleiders (handlers) die zelfstandig AAA uitvoeren, of onder supervisie van een zorgprofessional of geschoold leraar een daartoe geschikte hond inzetten bij AAE, AAT of AAC.
Therapiehondbegeleider - Module 1 Basis

In de eerste module van de opleiding, ook los te volgen als vijfdaagse Basiscursus, word je wegwijs gemaakt in het veld van de animal assisted Interventions (AAI). Je proeft van en oefent met alle facetten die samenhangen met de inzet van een hond.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Inleiding in de AAI
 • Toepassingen van honden als therapeutisch hulpmiddel
 • Mogelijkheden, effecten  en risico’s inzet honden
 • Doelgroepen waarvoor een hond kan worden ingezet·
 • Selectiecriteria potentiële therapiehonden
 • Grondbeginselen van het trainen van (therapie)honden
 • Basiskennis over hondengedrag, waaronder het leren herkennen van stress-signalen
 • Eisen aan therapiehond
 • Welzijn werkende hond
 • Gezondheids- en veiligheidsaspecten van het werken met een hond binnen een zorginstelling
 • Verzekeringen

Na Module 1 Basis hebben cursisten een goed beeld van wat het vakgebied AAI inhoudt en wat de basisvoorwaarden zijn om een hond succesvol in te kunnen zetten.
Module 1 wordt afgesloten met een theorie-examen en is geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR  met level 1.

Extra informatie:

Aantal deelnemers: Maximaal 20

Locatie: Module 1 wordt afwisselend in regio Spaarndam (NH) en Zaltbommel gehouden.

Duur: 5 dagen (3,5 dagen theorie, 1,5 dag praktijk)

Lestijden: 10:00 uur - 16:00 uur

Frequentie: Module 1 wordt 3 keer per jaar gegeven

Zelfstudie: 4 uur

Kosten:
650 euro ex BTW (onder voorbehoud van eventuele prijsstijging in 2024 vanaf Groep B)

Cursusdata Module 1 in 2024:
Groep A. Locatie Zaltbommel (VOL)
Maandag 8 januari, dinsdag 9 januari, vrijdag 19 januari, vrijdag 26 januari en vrijdag 2 februari

Groep B. Locatie Spaarndam (NH)  (nog plaats)
Vrijdag 31 mei, vrijdag 7 juni, vrijdag 14 juni, vrijdag 21 juni en vrijdag 28 juni

Groep C. Locatie Zaltbommel (nog plaats)
Vrijdag 8 november, vrijdag 15 november, vrijdag 22 november, vrijdag 29 november en vrijdag 6 december

Voorwaarden:

 • Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Module 1 Basis is open voor alle geïnteresseerden.
 • Het niveau van Module 1 Basis is MBO4+/HBO.
 • Module 1 Basis is zonder je eigen hond.
 • Op de praktijkdag wordt gewerkt met honden van Contacthond.

"Wat een leuke en leerzame cursus. Fijne vorm en heel enthousiaste vakdocenten. Wat me vooral aanspreekt is de nadruk die jullie leggen op het welzijn van de hond. Dit smaakt echt naar meer! "

- Birgit D. -

Therapiehondbegeleider - Module 2 De Specialist

In Module 2 werk je met je eigen hond.
We starten de Module 2 met een evaluatie van jouw hond om te kijken in welke mate de hond geschikt wordt geacht om voor de doelgroep van jouw keuze te worden ingezet op termijn. In Module 2 ga je de diepte in zowel op het gebied van hondengedrag, -welzijn en -training als op het vlak van de inzet van de hond als hulpmiddel bij je werk. Theorie- en praktijkdagen wisselen elkaar af waardoor je onder begeleiding van onze ervaren docenten steeds nieuwe inzichten kunt integreren in je eigen werk met je hond.

Een belangrijk onderdeel van Module 2 is de uitbreiding van het portfolio waarmee je in Module 1 Basis een begin hebt gemaakt, en dat je zelf verder opbouwt door middel van de thuiswerkopdrachten. Een groot deel hiervan is praktisch van aard en draait rondom de inzet en het welzijn van je hond.

Op theoretisch gebied ligt het accent op het leren uitwerken van een goed stappenplan voor de inzet van je hond, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van jouw hond en de doelgroep waarvoor je hem/haar wilt inzetten. Onderwerpen die verder specifiek aan bod komen zijn:
- Welzijn en verrijking van je hond
- Praktische EHBO bij de hond
- Elementen die de samenwerking tussen jou en je hond beïnvloeden

Module 2 wordt afgesloten met een theoretisch examen. Deze telt samen met je portfolio en de beoordeling van je praktijkopdrachten mee voor je eindbeoordeling. Alleen bij een voldoende beoordeling kun je door naar de laatste module.

Extra informatie:

Aantal deelnemers: maximaal 16

Locatie en tijden:
De evaluatie van je  hond is altijd bij Contacthond in Vijfhuizen. Op basis van de uitkomst van de evaluatie wordt voor de praktijkdagdelen een ochtend en een middag groep ingedeeld.  

Module 2 wordt twee maal per jaar gegeven. Een keer op locatie Spaarndam (NH)  en een keer op locatie Culemborg (GLD). Dit wordt aangegeven bij de data hieronder. Daarnaast zijn er ook online lessen, deze zijn steeds van 13-16 uur.

Duur: 12 dagdelen waarvan 4 praktijk, 4 theorie, 3 online lessen en 1 examen.

Frequentie: Module 2 wordt tweemaal per jaar gegeven.

Zelfstudie: 40 uur voor het uitwerken van je portfolio aan de hand van opdrachten die je thuis maakt.

Kosten: 1.125 euro ex BTW

Cursusdata Module 2 in 2024:

Groep A. Locatie Spaarndam (NH)  Feb 2024

Dag 1. Vrij 9 feb 10-16 uur Theorieles (zonder hond)
Dag 2. Zat 10 feb Evaluatie hond (met hond, Vijfhuizen)
Dag 3.  Vrij 16 feb Praktijk dagdeel
Dag 4. Vrij 1 maart 13-16 uur Online les
Dag 5. Vrij 15 maart Theorieles (zonder hond)
Dag 6. Vrij 29 maart 13-16 uur Online les
Dag 7. Vrij 12 april Praktijk dagdeel met hond
Dag 8. Vrij 19 april 13-16 uur Online les
Dag 9. Vrij 10 mei Praktijk dagdeel met hond
Dag 10. Vrij 24 mei. 13-16 uur Examen online

Groep B. Locatie Culemborg (GLD) Aug 2024 (nog 2 plaatsen) *
Dag 1. Don 29 aug. 10-16 uur Theorieles (zonder hond)
Dag 2. Zat 31 aug of zon 1 sept Evaluatie hond (je hoort ruim op tijd in welke groep je bent ingedeeld). Locatie  Vijfhuizen)
Dag 3. Don 12 sept Praktijk dagdeel met hond
Dag 4. Don 26 sept 13-16 uur Online les
Dag 5. Don 10 oktober Theorieles zonder hond
Dag 6. Don 24 okt 13-16 uur Online les
Dag 7. Don 7 nov Praktijk dagdeel
Dag 8. Don 14 nov 13-16 uur Online les
Dag 9. Don 5 dec Praktijk dagdeel met hond
Dag 10 Don 19 dec 13-16 uur Examen online

* je kunt ook inschrijven voor de reserve lijst

Voorwaarden:

 • Je hebt Module 1 Basis of een equivalent daarvan gevolgd. Bij twijfel neem contact met ons op.
 • De hond waar je Module 2 mee volgt is minimaal 1 jaar oud en sociaal naar andere honden. Bij twijfel of vragen neem contact met ons op.
  Je kunt in overleg de praktijkdagen van de Module 2 ook met een hond van Contacthond volgen. Je maakt de thuisopdrachten dan met je eigen hond.

"Ik kan niet wachten om verder te gaan nadat ik de Basismodule heb afgerond.
Nu dan echt met mijn eigen hond aan de slag, leuk! "

- Veronica T. -

Therapiehondbegeleider - Module 3 De Expert

In Module 3 ga je nog verder de diepte in om te zorgen dat je klaar bent om helemaal zelfstandig aan het werk te gaan met je hond. Een belangrijk onderdeel van deze module is dan ook een stageperiode (of casuïstiek) van minimaal 40 uur. Daarnaast word je begeleid via intervisiebijeenkomsten om een eigen programma goed uit te werken en te toetsen.

We dragen de laatste stukjes theorie over, maar de focus ligt in Module 3 op doen, samen met je eigen hond. Module 3 wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Je bent geslaagd voor Module 3 als zowel je examen als je stageopdracht en je portfolio met uitgewerkte opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld. Je ontvangt dan het diploma Therapiehondbegeleider van Stichting Contacthond.
Module 2 en 3 samen zijn bovendien geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR met level 2.

Extra informatie:

Locatie: Contacthond in Vijfhuizen

INHOUD:
Aftrap:  Bijeenkomst in Culemborg met uitleg stage en opdrachten
Praktijk: Er zijn 6 dagdelen praktijktraining met je hond ingepland, waarvan 3 in groepsverband met de mede- studenten. De andere dagdelen werk je op je eigen locatie aan de praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gericht op de inzet van je hond.
Literatuuropdracht:
Aan de hand van een zelfgekozen relevant onderwerp doe je een korte literatuurstudie en integreer je de uitkomst in je eigen portfolio.
Theorie-Intervisie
3 dagdelen online.
Theorieles: door gastdocent  2 dagdelen op locatie
Zelfstudie:
100 uur voor het uitwerken van je portfolio aan de hand van de opdrachten en de verplichte literatuur.
Stage:
40 uur (of casuïstiek als je in je eigen onderneming werkt). Tijdens de stage word je begeleid door een coach. De stage wordt afgesloten met een uitgebreid stageverslag. Reken extra tijd voor het uitwerken van je stageverslag.
Coaching:
Per student is 10 uur 1-op-1-coaching ingepland met een ervaren therapiehond begeleider. Twee coachsessies staan vast: 1 week voor start van de stage en 1 week voor aanvang van de literatuurstudie. De rest is in overleg en naar behoefte.
Kosten: 1295 euro ex BTW

Data 2024:
Voor alle lessen (muv de online lessen) geldt locatie hondenschool KCC Culemborg.
De aftrap is op 24 juni 2024 om 15:30 (tot 18 uur) met uitleg over de stage en literatuuropdracht. start in juni 2024.
De praktijkdagen met hond en de online lessen starten na de zomervakantie:
30 sept 2024 - Praktijkdag 1 overdag
14 okt 2024 - Online theorie les (18:30 - 21:00 uur)
28 okt 2024 - Online intervisie 1  (18:30 - 21:00 uur)
11 nov 2024 - Praktijkdag 2 overdag
22 nov 2024 - Gastdocent 1 ervaringsleren  (live 15 - 19:00 uur)
2 dec 2024 - Praktijkdag 3 overdag
16 dec 2024 - Gastdocent 2 emoties  (live 13-17 uur)
6 jan 2025 - Gastdocent 3 welzijn (live 13-17 uur)
20 jan 2025 - Online intervisie 2 (18:30-21 uur)
3 feb 2025 - diploma uitreiking 15 -16 uur


.

Voorwaarden:

 • Je hond is minimaal 1 jaar oud en sociaal naar andere honden.
 • Je hebt met goed gevolg Module 1 en 2 afgesloten of hebt daar in overleg met Contacthond een vrijstelling voor.

"Heel blij met de adviezen die ik kreeg over Roscoe, mijn 2 jarige labradoodle. We zijn hard aan de slag gegaan om Roscoe eerst nog een aantal dingen te leren zodat hij straks nog beter zijn werk kan doen in de klas. ."

- Annelies, zorg coördinator BSO-

Contacthond is aangesloten bij:
Contacthond is geaccrediteerd door:
AANMELDEN / INFO
Het formulier is verstuurd. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!
Oeps! Er is iets misgegaan. Kan je het nog een keer proberen?