Opleiding Therapiehond Begeleider
AKR  (Level 1 en 2) GEACCREDITEERD !

Wil je met jouw eigen hond andere mensen helpen? Als vrijwilliger mensen bezoeken met je hond of als hondenbegeleider je hond als therapeutisch of coaching hulpmiddel inzetten in de zorg- of onderwijs sector? Dan is de opleiding tot therapiehond begeleider iets voor jou. Uiteraard moet je hond wel geschikt zijn en aan alle voorwaarden voldoen om als AAI hond ingezet te kunnen worden.

Als therapiehond begeleider is het belangrijk dat je het welzijn van je hond kunt waarborgen, dat je weet wat je hond van jou als begeleider nodig heeft om goed te functioneren tijdens het werk en dat je kennis hebt van de wijze waarop je de hond kunt inzetten om meerwaarde in je werk te creëren. In deze opleiding komt dat allemaal aan bod, zodat je na afronding klaar bent om je hond op effectieve en verantwoorde wijze in te kunnen zetten voor jouw specifieke doelgroep.

De volledige opleiding tot therapiehond begeleider bestaat uit drie (opeenvolgende) modules: De Basis, De Specialist en
De Expert en duurt in totaal (exclusief zelfstudie en stage) 16 dagen verspreid over minimaal 6 maanden.
De basismodule is meer theoretisch van aard en volg je zonder eigen hond, maar deze biedt ook ruimte om te oefenen met therapiehonden van Contacthond. Deze module is ook als losstaande basiscursus te volgen en is een mooi startpunt voor een eventuele carrière in de AAI.
In module 2 en 3 werk je met je eigen hond binnen de door jou gekozen doelgroep en/of therapievorm. Je bouwt je eigen portfolio op, bestaande uit specifieke thuiswerkopdrachten, (video)observaties en je stageopdrachten. Alle modules worden met een examen afgesloten. De opleiding wordt - als alle drie de modules met goed gevolg zijn afgerond - afgesloten met de uitreiking van het diploma therapiehond begeleider.

De drie modules van de opleiding zijn los van elkaar, in eigen tempo, te volgen.
Na deelname aan Module 1 Basis ben je dus niet verplicht ook de vervolgmodules te doen.
De Inhoud, data, eventuele voorwaarden voor deelname en kosten vind je hieronder terug en worden per module weergegeven.

De opleiding is geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR (zie ook https://aairegister.nl). Het AKR is gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals. De accreditatie garandeert dat de opleiding van hoog niveau is en voldoet aan internationaal afgesproken normering.
Module 1 van de opleiding heeft AKR  level 1 accreditatie;  gericht op vrijwilligers die  onder supervisie bezoeken afleggen (AAA) met een daartoe geschikte hond.
Module 2 en Module 3 van de opleiding hebben tezamen AKR level 2 accreditatie;  gericht is op hondenbegeleiders (handlers) die zelfstandig AAA uitvoeren, of onder supervisie van een zorgprofessional of geschoold leraar een daartoe geschikte hond inzetten bij AAE, AAT of AAC.
Therapiehondbegeleider - Module 1 Basis

In de eerste module van de opleiding, ook los te volgen als vijfdaagse Basiscursus, word je wegwijs gemaakt in het veld van de animal assisted Interventions (AAI). Je proeft van en oefent met alle facetten die samenhangen met de inzet van een hond.
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

 • Inleiding in de AAI
 • Toepassingen van honden als therapeutisch hulpmiddel
 • Mogelijkheden, effecten  en risico’s inzet honden
 • Doelgroepen waarvoor een hond kan worden ingezet·
 • Selectiecriteria potentiële therapiehonden
 • Grondbeginselen van het trainen van (therapie)honden
 • Basiskennis over hondengedrag, waaronder het leren herkennen van stress-signalen
 • Eisen aan therapiehond
 • Welzijn werkende hond
 • Gezondheids- en veiligheidsaspecten van het werken met een hond binnen een zorginstelling
 • Verzekeringen

Inleiding in de AAI -  Na Module 1 Basis hebben cursisten een goed beeld van wat het vakgebied AAI inhoudt en wat de basisvoorwaarden zijn om een hond succesvol in te kunnen zetten.
Module 1 wordt afgesloten met een theorie examen en is geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR  met level 1.

Extra informatie:

Aantal deelnemers: Max 24
Locatie: DogCenter Kerkwijk
Duur: Vanaf november 2023 duurt deze Module 5 dagen (3,5 dagen theorie, 1,5 dag praktijk)

Zelfstudie: 4 uur
Kosten: 650 euro ex BTW (per 1 november 2023)

Module 1 wordt in 2023 drie maal gegeven:
A.
Maandag 9 jan, woensdag 11 jan, donderdag 19 jan en donderdag 26 januari
B.
Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni, vrijdag 30 juni en vrijdag 7 juli (VOL)
C.
Dinsdag 7 november, zaterdag 11 november, vrijdag 17 november, vrijdag 24 november en vrijdag 1 december (Nog 4 plaatsen)

Voorwaarden:

 • Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Module 1 Basis is open voor alle geïnteresseerden.
 • Het niveau van Module 1 Basis is MBO4+/HBO.
 • Module 1 Basis is zonder je eigen hond.
 • Op de praktijkdag wordt gewerkt met honden van Contacthond.

"Wat een leuke en leerzame cursus. Fijne vorm en heel enthousiaste vakdocenten. Wat me vooral aanspreekt is de nadruk die jullie leggen op het welzijn van de hond. Dit smaakt naar meer! "

- Birgit D. -

Therapiehondbegeleider - Module 2 De Specialist

In Module 2 werk je met je eigen hond.
We starten de Module 2 met een evaluatie van jouw hond om te kijken in welke mate de hond geschikt wordt geacht om voor de doelgroep van jouw keuze te worden ingezet op termijn. In Module 2 ga je de diepte in zowel op het gebied van hondengedrag, -welzijn en -training als op het vlak van de inzet van de hond als hulpmiddel bij je werk. Theorie- en praktijkdagen wisselen elkaar af waardoor je onder begeleiding van onze ervaren docenten steeds nieuwe inzichten kunt integreren in je eigen werk met je hond.

Een belangrijk onderdeel van Module 2 is de uitbreiding van het portfolio waarmee je in Module 1 Basis een begin hebt gemaakt, en dat je zelf verder opbouwt door middel van de thuiswerkopdrachten. Een groot deel hiervan is praktisch van aard en draait rondom de inzet en het welzijn van je hond.

Op theoretisch gebied ligt het accent op het leren uitwerken van een goed stappenplan voor de inzet van je hond, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van jouw hond en de doelgroep waarvoor je hem/haar wilt inzetten. Onderwerpen die verder specifiek aan bod komen zijn:
- Welzijn en verrijking van je hond
- Praktische EHBO bij de hond
- Elementen die de samenwerking tussen jou en je hond beïnvloeden

Module 2 wordt afgesloten met een theoretisch examen. Deze telt samen met je portfolio en de beoordeling van je praktijkopdrachten mee voor je eindbeoordeling. Alleen bij een voldoende beoordeling kun je door naar de laatste module.

Extra informatie:

Locatie: Contacthond in Vijfhuizen en DogCenter in Kerkwijk
Duur: 12 dagdelen waarvan 6 praktijk, 1 theorie, 4 online en 1 examen.
Zelfstudie: 40 uur voor het uitwerken van je portfolio aan de hand van de opdrachten
Kosten: 1095 euro ex BTW

Module 2 wordt in 2023 tweemaal gegeven:
A. (LET  OP:  VOL)
Evaluatie van je hond op 28 januari (tussen 10 en 16 uur, Contacthond in Vijfhuizen)
Start op 3 februari van 15-18 uur bij Contacthond in Vijfhuizen
Praktijkdagen zijn in principe met eigen hond van 10-16 uur op 10 februari, 24 februari (ZONDER EIGEN   HOND), 17 maart en 14 april (DogCenter in Kerkwijk).
Theoriedagdelen (13-16 uur online)  zijn op 17 februari, 3 maart en24 maart.
Examen is online op 28 april 2023 van 13-16 uur.

B. (LET OP: VOL)

Evaluatie van je hond op 26 augustus (tijdstip tussen 10 en 16 uur) bij Contacthond in Vijfhuizen.
Start op 1 september van 16-19 uur bij Contacthond in Vijfhuizen)
Praktijkdagen zijn in principe met eigen hond (10-16 uur) in het DogCenter te Kerkwijk op: 8 september, 22 september (ZONDER  EIGEN  HOND), 13 oktober, en 10 november
Theoriedagdelen van 13-16 uur online  op 15 september, 29 september en 20 oktober.
Examen wordt online gehouden op 24 november 2023 van 13-16 uur.

C. februari 2024
Data binnenkort bekend
(nog plaats)


Voorwaarden:

 • Je hebt Module 1 Basis of een equivalent daarvan gevolgd. Bij twijfel neem contact met ons op.
 • De hond waar je Module 2 mee volgt is minimaal 1 jaar oud en sociaal naar andere honden. Bij twijfel of vragen neem contact met ons op. Je kunt in overleg de praktijkdagen van Module 2 ook met een hond van Contacthond volgen.

"Ik kan niet wachten om verder te gaan nadat ik de Basismodule heb afgerond.
Nu dan echt met mijn eigen hond aan de slag, leuk! "

- Veronica T. -

Therapiehondbegeleider - Module 3 De Expert

In Module 3 ga je nog verder de diepte in om te zorgen dat je klaar bent om helemaal zelfstandig aan het werk te gaan met je hond. Een belangrijk onderdeel van deze module is dan ook een stageperiode (of casuïstiek) van minimaal 40 uur. Daarnaast word je begeleid via intervisiebijeenkomsten om een eigen programma goed uit te werken en te toetsen.

We dragen de laatste stukjes theorie over maar de focus ligt in Module 3 op doen, samen met je hond. Module 3 wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Je bent geslaagd voor Module 3 als zowel je examen als je stageopdracht en je portfolio met uitgewerkte opdrachten met een voldoende is beoordeeld. Je ontvangt dan het diploma Therapiehondbegeleider van Stichting Contacthond.
Module 2 en 3 samen zijn bovendien geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister AKR met level 2.

Extra informatie:

Locatie: Contacthond in Vijfhuizen en DogCenter in Kerkwijk

INHOUD:
Aftrap:  Bijeenkomst in Vijfhuizen
Praktijk: Er zijn 6 dagdelen praktijktraining met je hond ingepland, waarvan 3 in groepsverband met de mede- studenten. De andere dagdelen werk je op je eigen locatie aan de praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gericht op de inzet van je hond.
Literatuuropdracht: Aan de hand van een zelfgekozen relevant onderwerp doe je een korte literatuurstudie en integreer je de uitkomst in je eigen portfolio.
Theorie-Intervisie:  5 dagdelen online.
Zelfstudie: 50 uur voor het uitwerken van je portfolio aan de hand van de opdrachten en de verplichte literatuur.
Stage: 40 uur (of casuïstiek als je in je eigen onderneming werkt). Tijdens de stage word je begeleid door een coach. De stage wordt afgesloten met een uitgebreid stageverslag.
Coaching: Per student is 10 uur 1-op-1-coaching ingepland met een ervaren therapiehondbegeleider. Twee coachsessies staan vast: 1 week na start van de stage en 1 week voor aanvang van de literatuurstudie. De rest is in overleg en naar behoefte.

Kosten: 1195 euro ex BTW

Data 2023: start juni 2023. De data voor de praktijk- en online lessen worden binnenkort vastgelegd. De stage en literatuuropdracht kunnen naar eigen tempo worden ingepland. Het examen van Module 3 wordt individueel afgenomen nadat alle onderdelen inclusief de stage zijn afgerond.

Voorwaarden:

 • Je hond is minimaal 1 jaar oud en sociaal naar andere honden.
 • Je hebt met goed gevolg Module 1 en 2 afgesloten of hebt daar in overleg met Contacthond een vrijstelling voor.

"Heel blij met de adviezen die ik kreeg over Roscoe, mijn 2 jarige labradoodle. We zijn hard aan de slag gegaan om Roscoe eerst nog een aantal dingen te leren zodat hij straks nog beter zijn werk kan doen in de klas. ."

- Annelies, zorg coördinator BSO-

Contacthond is aangesloten bij:
Contacthond is geaccrediteerd door:
AANMELDEN / INFO
Het formulier is verstuurd. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!
Oeps! Er is iets misgegaan. Kan je het nog een keer proberen?