Schoolhond
Steeds vaker worden honden in de onderwijssector ingezet. Als voorleeshond, als bliksemafleider om rust te brengen in het klaslokaal, of als troostmiddel voor kinderen die gespannen of verdrietig zijn. Een mooie ontwikkeling want, mits goed aangepakt, kan een schoolhond echt van toegevoegde waarde zijn! Maar er zitten aardig wat haken en ogen aan. Hoe implementeer je een hond in je onderwijsaanbod en wat komt daar bij kijken?  Hoe zit het met het welzijn van die hond en hoe waarborg je dat dit niet in het gedrang komt? Welke obstakels kan je onderweg tegenkomen en hoe los je die op?  Hoe ga je de hond inzetten zodat dit ook echt toegevoegde waarde heeft?
In de cursus Schoolhond komt dit allemaal aan bod en ligt het accent op een AAE-programma waarbinnen de hond veilig, verantwoord en effectief wordt ingezet binnen de onderwijssetting.
CURSUS  SCHOOLHOND


De cursus Schoolhond bouwt voort op de basiskennis uit Module 1 van de opleiding Therapiehondbegeleider. Daarom is de ingangseis dat deze Module 1, of een daaraan gelijk te stellen cursus van een andere opleider, met goed gevolg afgerond is. We gaan er daarmee vanuit dat basiskennis over AAI (animal assisted interventions) en AAE (animal assisted educatie), gedrag, stresssignalen en leerprincipes van de hond, als ook basiskennis over hondenwelzijn bekend zijn.

De cursus Schoolhond is bedoeld als verdieping voor onderwijsmedewerkers (van docent tot zorgcoördinator of pedagoog) die serieus overwegen een hond op school in te zetten of dit al doen. Er wordt specifiek op de setting van een school dan wel klas ingezoomd en besproken welke speciale aandachtspunten er op dit terrein zijn wat betreft de eisen aan de hond en de wijze van inzet, alsook de optimale wijze om een schoolhond in te zetten. De cursus biedt praktische informatie en handvaten om binnen de onderwijssetting succesvol een programma te bouwen rondom de inzet van een of meerdere honden.

Op de praktijkdag ga je met hond een paar situaties naspelen die je van tevoren hebt uitgewerkt. Je ontvangt gerichte feedback op de eventuele valkuilen in je aanpak en tips voor een beter AAE-programma op school. Je kan de praktijkdag van deze cursus met je eigen hond doen, mits deze aan de voorwaarden voldoet (zie hieronder), of met een  hond van Contacthond. Er zijn overigens diverse opties om bij de Contacthond Academie specifiek meer te leren over de interactie tussen jou en je hond (zie ook het overige cursusaanbod).

De drie hoofdthema's die in de cursus Schoolhond aan bod komen, zijn:
1. Implementatie van een AAE-programma op school (wat wil je bereiken, wat komt erbij kijken, hoe zit het met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, wat zijn criteria voor jouw AAE programma, welke elke obstakels zijn er en hoe overkom je deze, hoe zorg je dat je plan maximale draagkracht krijgt, met welke regels en wetgeving krijg je te maken)
2. De schoolhond: eisen, welzijn en veiligheid op school (op welke wijze kan het welzijn van de hond in het gedrang komen op school, hoe voorkom je dat, welke spelregels stel je op, aan welke minimale eisen moet een hond voldoen om op school ingezet te kunnen worden, hoe lang kan/mag een hond werken, wie grijpt in als de hond overbelast wordt)
3. De inzet van een schoolhond (wat wordt precies de rol van de hond, is de verwachting omtrent de toegevoegde waarde van de hond reëel, hoe monitor je het programma en hoe evalueer je of de inzet zijn doel bereikt, is de hond berekend op zijn taak)

Na afronding van de cursus Schoolhond ben je in staat om voor jouw persoonlijke setting op school een programma te maken dat rekening houdt met het doel waarvoor de hond wordt ingezet, met het niveau en de belastbaarheid van je hond, en dat de benodigde structuur en spelregels bevat om de hond effectief en verantwoord in te zetten. Je hebt dan een afgerond implementatieplan hoe je dit programma introduceert aan leerlingen, collega's en schoolleiding om zo veel mogelijk draagvlak te creëren. Je hebt inzicht gekregen in het proces dat plaatsvindt vanaf het ontstaan van het idee om een hond in het onderwijs in te (willen gaan) zetten tot en met de daadwerkelijke inzet van een hond op school.  

NB:  Mocht je als school een professioneel advies willen over de eventuele geschiktheid van de potentiële schoolhonden, dan kan een Assessment op maat worden aangevraagd (academie@contacthond.nl).
Extra informatie:

Voor wie: Voor onderwijsmedewerkers die een hond op school of in de klas (willen gaan) inzetten.

Locatie:
Spaarndam (NH)
Min aantal deelnemers: 4
Max aantal deelnemers: 12


Duur:
5 dagen van 10:00-15:30
Zelfstudie: circa 10 uur
Opdrachten incl. uitwerking : circa 25 uur

Kosten:
795 euro ex BTW inclusief lunch en drankjes

Data 2024: De cursusdata voor het najaar worden binnenkort gepland.  

Voorwaarden:

  • Module 1 Basis Opleiding Therapiehondbegeleider succesvol afgerond  (of een vergelijkbare opleiding op AKR level 1)
  • Voor de praktijkdag : Je hond is minimaal 1 jaar oud en sociaal naar andere honden.
  • Je kunt ook met een hond van Contacthond werken.

"We realiseren ons nu pas wat er allemaal bij komt kijken om een hond, of in ons geval meerdere honden, in te zetten op een basisschool. Dank voor het maatwerk, we weten nu zeker dat we onze honden veilig inzetten binnen onze schoolmuren."

- Annette V en honden Trixie, Barlo en Kamiel
-

Contacthond is aangesloten bij:
Contacthond is geaccrediteerd door:
AANMELDEN / INFO
Het formulier is verstuurd. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!
Oeps! Er is iets misgegaan. Kan je het nog een keer proberen?